Kalastus

Pyydyksiin on merkittävä selkeästi, yhteystiedot: Nimi ja yhteystiedot (= Osoite ja puhelinnumero)

Pyydysten merkitseminen OHJE 

Muista merkitä myös talvipyydykset kunnolla.

Uusi kalastuslaki (2016):
kalastuslain_muutokset_2016

Mäntlahden osakaskunta                                       

Kalastuksenvalvoja  Otto Kriktilä 050 4649118

 

Kalastusmaksut                  2021                      Fishings fees

Osakaskunnan jäsenille                                                          Land owners

Verkko                                                    3,00 €                                Fish net

Katiska                                                   3,00 €                                Fish trap

Hauenkoukut 5 kpl                             5,00 €                                Pike hook, 5 pcs

Isorysä                                                    15,00 €                             Fyke, big

Pienirysä                                                7,00 €                                Fyke, small

Atrain                                                      7,00 €                                Trident

Pitkäsiima                                             7,00 €                                Longline

Virveli (tai 2 uistinta)                         10,00 €                             Spinning rod (2 lures)

 

Osakaskunnan ulkopuolisille                                               Non owners

Osakaskunnan ulkopuolisten, Mäntlahdessa asuvien ja vapaa-ajan asukkaiden, kalastusluvan hinta on 15 €. Lupa sisältää kolme verkkoa enintään 90 metriä ja korkeus enintään 3 metriä, sekä yhden katiskan. Lisämaksusta voi lunastaa virveliluvan hintaan 10 €.

 

Kalastusluvat tulee maksaa Mäntlahden osakaskunnalle Oma-Säästöpankkiin  tilinumero   IBAN  FI30 4108 7020 0050 78.

 

___________________________________________________________________

 Non landowners residents living in Mäntlahti and cottager have to pay the fishing fee of  15 €, including 3 fishing nets (max. 90 meters totally) and one fish trap. For extra charge of 10 € one may fish with spinning rod (incl. 2 lures).

The fishing fees shall be paid to bank account IBAN FI30 4108 7020 0050 78   the account holder Mäntlahti land owners.


Mäntlahden osakaskunnan kalastusmaksujen lisäksi on oltava maksettuna kalastuksenhoitomaksu 45 €.

Rauhoituspaikat: Kurunpohja, Reiviikinpohja, Nuotsaarenpohja ja Anttilan niemestä Vinnasen niemeen rajoittuva pohja.

Osakaskunnan alueella kalastettaessa on huomioitava Haminan kalastusalueen uudet kalojen alamitat ja verkkojen solmuvälit:

  • Alamitta meritaimenella on 50 cm ja kuhalla 40 cm

  • Pienin verkon solmuväli meritaimenta kalastettaessa on 60 mm, kuhaverkoissa 45 mm        ja vaellussiian pyynnissä 50 mm.

 Pyydykset on merkittävä minimissään 40 cm korkeilla lipullisilla kohoilla, joissa on oltava kalastajan nimi ja heijastin. Lisäksi talvikalastuksessä, jäällä kalastettaessa tulee merkin olla 120 cm yli merenpinnan, eikä merkki saa olla valkoinen. 

Kalastusta valvotaan vuoden aikana ja merkitsemättömät pyydykset korjataan pois pyynnistä.

Kysymyksiin vastaavat ja lisätietoja antavat:

Eero Kriktilä 0400 419 992  sekä

Matti Seppälä  050 576 1257


Kalastusmaksuina saadut tulot ovat kokonaisuudessaan käytetty kalaistutuksiin. Viimeisen 10 vuoden aikana kaloja on istutettu 15.000 € arvosta.