Kalastus

Pyydyksiin on merkittävä selkeästi, yhteystiedot: Nimi ja yhteystiedot (= Osoite ja puhelinnumero)

Pyydysten merkitseminen OHJE 

Muista merkitä myös talvipyydykset kunnolla.

Uusi kalastuslaki (2016):
kalastuslain_muutokset_2016

Mäntlahden osakaskunta

Kalastuksen valvonta Otto Kriktilä p. 040 831 8265

 

 Kalastusmaksut                                  2019                       Fishings fees

Osakaskunnan jäsenille                                                          Land owners

Verkko                                                    3,00 €                             Fish net

Katiska                                                   3,00 €                              Fish trap

Hauenkoukut 5 kpl                                 5,00 €                         Pike hook, 5 pcs

Isorysä                                                   15,00 €                             Fyke, big

Pienirysä                                                7,00 €                               Fyke, small

Atrain                                                     7,00 €                                Trident

Pitkäsiima                                              7,00 €                               Longline

Virveli (tai 2 uistinta)                         10,00 €                            Spinning rod (2 lures)

 

Osakaskunnan ulkopuolisille                                               Non owners

Osakaskunnan ulkopuolisten ja lomalaisten kalastusluvan hinta on 15 €. Lupa sisältää kolme verkkoa enintään 90 metriä ja korkeus enintään 3 metriä, sekä yhden katiskan. Lisämaksusta voi lunastaa virveliluvan hintaan 10 €.

EU:n ulkopuoliset talvikalastajat voivat lunastaa viikonloppuluvan jään päältä tapahtuvalle kalastukselle viidellä hauenkoukulla hintaan 25 €  / yksittäinen viikonloppu perjantaista sunnuntaihin.

Kalastusluvat tulee maksaa Mäntlahden osakaskunnalle Oma-Säästöpankkiin  tilinumero   IBAN  FI30 4108 7020 0050 78.

___________________________________________________________________

Non land owners and holiday tourists have to pay the fishing fee of  15 €, including 3 fishing nets (max. 90 meters totally) and one fish trap. For extra charge of 10 € one may fish with spinning rod (incl. 2 lures).

For pike hook fishing in winter time (fishing on the ice) the fishermen outside EU may purchase a weekend fishing permit from Friday up to Sunday for fee 25 € each weekend including 5 pike hooks.

The fishing fees shall be paid to bank account IBAN FI30 4108 7020 0050 78   the account holder Mäntlahti land owners.


Mäntlahden osakaskunnan kalastusmaksujen lisäksi on oltava maksettuna kalastuksenhoitomaksu 45 €.

Rauhoituspaikat: Kurunpohja, Reiviikinpohja, Nuotsaarenpohja ja Anttilan niemestä Vinnasen niemeen rajoittuva pohja.

Osakaskunnan alueella kalastettaessa on huomioitava Haminan kalastusalueen uudet kalojen alamitat ja verkkojen solmuvälit:

  • Alamitta meritaimenella on 50 cm ja kuhalla 40 cm

  • Pienin verkon solmuväli meritaimenta kalastettaessa on 60 mm, kuhaverkoissa 45 mm        ja vaellussiian pyynnissä 50 mm.

 Pyydykset on merkittävä minimissään 40 cm korkeilla lipullisilla kohoilla, joissa on oltava kalastajan nimi ja heijastin. Lisäksi talvikalastuksessä, jäällä kalastettaessa tulee merkin olla 120 cm yli merenpinnan, eikä merkki saa olla valkoinen. 

Kalastusta valvotaan vuoden aikana ja merkitsemättömät pyydykset korjataan pois pyynnistä.

Kysymyksiin vastaavat ja lisätietoja antavat:

Eero Kriktilä 0400 419 992  sekä

Matti Seppälä  050 576 1257


Kalastusmaksuina saadut tulot ovat kokonaisuudessaan käytetty kalaistutuksiin. Viimeisen 10 vuoden aikana kaloja on istutettu 15.000 € arvosta.