Turvallisuus rannikkokylissä-ilta kokosi väen Toivolaan ke 25.10. Kyläillan kooste uudessa Reimarissa.

 

Arjen turvallisuus -kyläkiertue pysähtyi Mäntlahden Toivolassa lokakuun lopulla. Paikalla oli kaupunginjohtaja ja turvallisuus- ja osallisuuspuolen viranhaltijoita sekä lisäksi Kymenlaakson Kylät ry:n edustajia. Myös vesihuolto-osuuskunta sekä pelastustoimen, merivartioston ja meripelastusyhdistyksen edustajia oli paikalla.

Illan aikana keskustelu polveili kovan turvallisuuden asioista pehmeämpään turvallisuuteen eli siihen, miten yhteisönä voitaisiin varautua ja vaikuttaa kyläläisten turvallisuuden tunteeseen.

Yhteisön rooli viranomaisen tukena, kylätalon varustelu, valokuitu ja viestintä puhututtivat. Myös vesihuoltoosuuskunnan esitys varautumisesta heidän näkökulmastaan aiheutti paljon keskustelua.

Kyläturvallisuustyötä jatkettaneen rannikkokylien kanssa mm. kyläturvallisuuskyselyn muodossa, joka on tarkoitus toteuttaa alkuvuodesta 2024.

Muistio materiaaleineen on toimitettu osallistujille ja ne voi myös saada pyytämällä: elina.seppanen(at)kymenlaaksonkylat.fi

Tästä linkistä voi lukea REIMARINn koosteen illan kulusta.

Tästä linkistä Mäntlahden vesihuolto-osk:n esitys

Kylässä Haminassa -kyläkiertue teemalla Arjen turvallisuus jatkuu helmikuussa 2024! Tavoitteena on yhdessä kaupunginjohdon kanssa kiertää kaikki Haminan toiminnalliset kylät.

Arjen turvallisuus rannikkokylissä -kyläilta 25.10.2023 klo 18

Kymenlaakson Kylät ry jatkaa yhteistyötä Haminan kaupungin kanssa kylien kehittämiseksi. Kylässä Haminassa -kiertue suuntaa 25.10.2023 Mäntlahteen ja rannikkokyliin. Tilaisuus alkaa kahvituksella kello 17.30 ja itse tilaisuus on kello 18–20.

Teema on ”Arjen turvallisuus”, joskin kaikki kylien kehittämisideat ovat tervetulleita. Mitä arjen turvallisuus kyläläisille merkitsee, miten yhteisönä voitaisiin tarttua kyläturvallisuusasian edistämiseen? Mäntlahden tilaisuudessa mukana myös vesihuolto-osuuskunnan edustaja sekä vesiturvallisuusasiantuntija.

Tavoite on vuoden 2023 ja 2024 kiertää kaikki Haminan kaupungin toiminnalliset kylät. Mukana kyläkiertueella alueesta riippuen Haminan kaupunginjohtaja Ilari Soosalu, Haminan keskeisiä viranhaltijoita ja Leader Sepran edustajia Kymenlaakson Kylät ry:n toimijoiden ohella.

Tavoite on osallistaa kyläläisiä kehittämään asuinalueensa turvallisuutta ja edistää yhteistyötä päättäjien kanssa. Jokaisella kyläläisellä on mahdollisuus tuoda julki mielipiteensä. 

Tervetuloa!

Uusi kirja Kuorsalon historiasta, ilmestyy marraskuussa.

Uutisia Kuorsalon Tuomo Silentiltä!
Kirjani, Saarelaiselämää Kuorsalossa Osa 2, ilmestyy marraskuussa.
Voit tehdä siitä ennakkotilauksen sähköpostiosoitteeseeni: silent@dlc.fi
Kirjan hinnaksi tulee 20 € + posti- ja toimituskulut 9 €. Tilausta tehdessäsi ole hyvä ja ilmoita osoite, johon kirja lähetetään. Vasta toimituksen yhteydessä seuraa lasku.
Kirja on jatkoa seitsemän vuotta sitten ilmestyneelle julkaisulle. Tässä osassa käsitellään Kuorsalon asuttamista sekä seurataan väkiluvun kehitystä 1800-luvun alkuun. Kirjassa kerrotaan myös, mistä Kuorsalon nimi juontaa juurensa ja kuinka ruotsalaisperäiset paikannimet ovat muodostuneet. Tarkasteluun tuodaan omana lukunaan saarelaisten ankara verotus Ruotsin vallan aikana. Laajasti kuvataan niin ikään Venäjän julmia hyökkäyksiä Suomeen ja Kuorsalon asukkaiden joutumista toistamiseen ryöstön kohteiksi.
Kuorsalon tultua osaksi Venäjän keisarikuntaa 1743 saareen perustettiin useita kivilouhimoita, joista rahdattiin punaharmaata rapakivigraniittia Pietariin.
Merkittävä osa kirjaa käsittelee kuitenkin kuorsalolaisten pääelinkeinon eli kalastuksen harjoittamista eri vuodenaikoina 1900-luvun alkuvuosikymmenillä.
Kirjan loppuosa koostuu itsenäisyyden ajan erillisistä tapahtumista, joista osa löytyy Kuorsalo- Seuran sivuilla. Ei kuitenkaan artikkelia Venäläisten 1941 Suur-Pisiin tekemästä epäonnistuneesta tiedusteluyrityksestä, jonka ratkaisutaisteluun osallistui kaksi kuorsalolaista merivartijaa.
Kirja on ensisijaisesti kirjoitettu kuorsalolaisille, mutta julkaisuun voivat tutustua myös kaikki saaristosta ja saaristokulttuurista kiinnostuneet lukijat.
Saarelaisterveisin
Tuomo Silenti