ASIA ON JÄTETTY LEPÄÄMÄÄN. kts alla oleva teksti.

   

Kuulutus vesiliikennelain (782/2019) mukaisesta kielto- ja rajoitusesityksestä Pyötsaaren kielto- ja rajoitusalueella. Muistutus tulee saattaa 24.1. mennessä

Traficomilta saadun sähköpostin sisältö:

Lausunnonantajat TIEDOKSI
Muistutusten tekijät
Hei,

Asia koskien Pyötsaaren vesiliikennelain mukaisia kieltoja ja rajoituksia (TRAFICOM/419771/05.01.26.02/2020) on Haminan kaupungin pyynnöstä jätetty lepäämään.
Kaupunki kertoi järjestävänsä yleisötilaisuuden keväällä (huomioidaan koronatilanne) useiden yhteydenottojen takia.
Lisätietoja: Haminan kaupunki: kirjaamo@hamina.fi

Traficomin kielto- ja rajoitusesitys Pyötsaaren kielto- ja rajoitusalueesta laajentaa rajoitusaluetta koskemaan Aluetta:

Santasenperä – Halssi – Kirvessalmi – manner – Ruonaa – Lankholmi – Kyntholmi – Pyötsaari – Kivisalmen satama – Santasenperä. 

Aluetta, jonka keskellä menee Mäntlahti – Kuorsalo-väylä. 

Kuulutus vesiliikennelain (782/2019) mukaisesta kielto- ja rajoitusesityksestä Pyötsaaren kielto- ja rajoitusalueella

19.1.2022 Mäntlahden osakaskunta on laatinut muistutuksen Traficomille. Muistutuksessa osakaskunta kiinnittää huomioita liikennenopeuksiin ja rajoitusalueen laajuuteen. Osakaskunta pitää liikennenopeuden lisäämistä oikeansuuntaisena toimenpiteenä, mutta uuden nopeuden 10 kmh myötä ns. liukuvat veneet eivät nouse  plaaniin, veden pintaan ja aiheuttavat edelleen  aaltoja. Vastavasti rajoitusalueen laajentamista osakaskunta vastustaa. 

https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/kuulutus-vesiliikennelain-7822019-mukaisesta-kielto-ja-rajoitusesityksesta-pyotsaaren?fbclid=IwAR1nYiK6s-qp2ROMdBnuFOFL47jBvA1mdIlb8tv5ECtCozp0u7HAPvgu640

Hamina_Pyötsaari_esityskartta