ASIA ON JÄTETTY LEPÄÄMÄÄN. kts alla oleva teksti.

   

Kuulutus vesiliikennelain (782/2019) mukaisesta kielto- ja rajoitusesityksestä Pyötsaaren kielto- ja rajoitusalueella. Muistutus tulee saattaa 24.1. mennessä

Traficomilta saadun sähköpostin sisältö:

Lausunnonantajat TIEDOKSI
Muistutusten tekijät
Hei,

Asia koskien Pyötsaaren vesiliikennelain mukaisia kieltoja ja rajoituksia (TRAFICOM/419771/05.01.26.02/2020) on Haminan kaupungin pyynnöstä jätetty lepäämään.
Kaupunki kertoi järjestävänsä yleisötilaisuuden keväällä (huomioidaan koronatilanne) useiden yhteydenottojen takia.
Lisätietoja: Haminan kaupunki: kirjaamo@hamina.fi

Traficomin kielto- ja rajoitusesitys Pyötsaaren kielto- ja rajoitusalueesta laajentaa rajoitusaluetta koskemaan Aluetta:

Santasenperä – Halssi – Kirvessalmi – manner – Ruonaa – Lankholmi – Kyntholmi – Pyötsaari – Kivisalmen satama – Santasenperä. 

Aluetta, jonka keskellä menee Mäntlahti – Kuorsalo-väylä. 

Kuulutus vesiliikennelain (782/2019) mukaisesta kielto- ja rajoitusesityksestä Pyötsaaren kielto- ja rajoitusalueella

19.1.2022 Mäntlahden osakaskunta on laatinut muistutuksen Traficomille. Muistutuksessa osakaskunta kiinnittää huomioita liikennenopeuksiin ja rajoitusalueen laajuuteen. Osakaskunta pitää liikennenopeuden lisäämistä oikeansuuntaisena toimenpiteenä, mutta uuden nopeuden 10 kmh myötä ns. liukuvat veneet eivät nouse  plaaniin, veden pintaan ja aiheuttavat edelleen  aaltoja. Vastavasti rajoitusalueen laajentamista osakaskunta vastustaa. 

https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/kuulutus-vesiliikennelain-7822019-mukaisesta-kielto-ja-rajoitusesityksesta-pyotsaaren?fbclid=IwAR1nYiK6s-qp2ROMdBnuFOFL47jBvA1mdIlb8tv5ECtCozp0u7HAPvgu640

Hamina_Pyötsaari_esityskartta

Ideakilpailu – Ideoi Mäntlahden uudet ilmoitustaulut. Paras idea palkitaan! Aikaa 20.11 mennessä.

Kilpailu on päättynyt, kiitos hyvistä ideoista. Työryhmä kokoontuu ja paras idea ilmoitetaan ja voittaja palkitaan. 

Mäntlahden ilmoitustaulut on aika uusia ja yhdenmukaistaa. On tarkoitus, että uusia ilmoitustauluja tulee seuraavasti: Reiviikin tienhaara, Seppälänmäki, Koulunmäki, Kylänrannan hyötis, Paussin nurkka, Vanhakylä ja Itärannantie. Uudet ilmoitustaulut pystytetään keväällä, kun routa on sulanut, mutta ensimmäiset taulutalkoot ovat jo lauantaina 15. tammikuuta Toivolassa klo 10.

Tulevat ilmoitustaulut tulevat koko kylän ja kylän yhdistysten käyttöön. Täten ilmoitustaulujen tulee olla riittävän isoja ja ilmoitusten suojaksi tarvitaan katosta. 

Ideakilpailu. Ideakilpailulla haetaan ideoita, ennenkaikkea ilmoitustaulujen ulkonäköön. Ilmoitustaulut talkoillaan sillä ajatukselle, että ne kestävät ainakin 20 vuotta, ilman suurempia huoltotöitä. ilmoitustaulujen tulee myös kestää aikaa, että niitä viitsitään katsoa, myös niissä olevia ilmoituksia. Kaupasta löytyvät materiaalit ja talkooväki saa ilmoitustaulut tehdyksi, mutta nyt kaivataan ideoita, miltä ilmoitustaulut näyttävät. Tervetuloa ideoimaan ja suunnittelmaan Mäntlahden tulevia maamerkkejä, joista meidän kylä ja kylän toiminta tunnistetaan. 

Ideata voi ilmoittaa sähköpostitse matti.seppala1@luukku.com tai puhelimitse 050-5761257.  Olisi hienoa, jos ideat olisivat paperilla tai  sähköisessä muodossa. 

Tervetuloa mukaan ideoimaan!

Paras idea palkitaan.