ASIA ON JÄTETTY LEPÄÄMÄÄN. kts alla oleva teksti.

   

Kuulutus vesiliikennelain (782/2019) mukaisesta kielto- ja rajoitusesityksestä Pyötsaaren kielto- ja rajoitusalueella. Muistutus tulee saattaa 24.1. mennessä

Traficomilta saadun sähköpostin sisältö:

Lausunnonantajat TIEDOKSI
Muistutusten tekijät
Hei,

Asia koskien Pyötsaaren vesiliikennelain mukaisia kieltoja ja rajoituksia (TRAFICOM/419771/05.01.26.02/2020) on Haminan kaupungin pyynnöstä jätetty lepäämään.
Kaupunki kertoi järjestävänsä yleisötilaisuuden keväällä (huomioidaan koronatilanne) useiden yhteydenottojen takia.
Lisätietoja: Haminan kaupunki: kirjaamo@hamina.fi

Traficomin kielto- ja rajoitusesitys Pyötsaaren kielto- ja rajoitusalueesta laajentaa rajoitusaluetta koskemaan Aluetta:

Santasenperä – Halssi – Kirvessalmi – manner – Ruonaa – Lankholmi – Kyntholmi – Pyötsaari – Kivisalmen satama – Santasenperä. 

Aluetta, jonka keskellä menee Mäntlahti – Kuorsalo-väylä.