Mäntlahden osakaskunnan vuosikokous pidetään Toivolassa sunnuntaina 24.4.2022 kello 13.00

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät vuosikokousasiat sekä päätetään:

  • Kalanistutuksista
  • Rauhoitusalueista
  • Osakaskunnan varojen käytöstä vesialueen laadun parantamiseen.
  • Edustajat Kalatalousalueen kokouksiin

Lisäksi päätetään avustuksista Mäntlahden Rannanpojat ry:n seurantalo- Toivolan ylläpitokustannuksiin sekä muihin kylän hankkeisiin.

Lisäksi kohdassa MUUT ASIAT käsitellään Kylänlahden tilaa ja pohditaan toimenpiteitä.